لوگو مجموعه تحلیل تایم

طراحی لوگو مجموعه تحلیل تایم

طراحی لوگو و لوگو موشن مجموعه فعال در حوزه بازارهای مالی با نام تحلیل تایم، هدف اصلی این مجموعه ارائه ویدیوهای آموزش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، آموزش ترید ارز های مختلف، بررسی اخبار حوزه مالی و سایر موارد بود.

سعی شده در این طراحی از المان ساعت و بار های که در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد استفاده شود.

    مشاوره رایگان :: 5350 860 0903